Darea în plată

Home / Darea în plată

Darea în plată este operaţiunea prin care debitorul execută către creditorul său – cu consimţământul acestuia – o altă prestaţie decât aceea la care s a obligat iniţial.
Darea în plată trebuie să îndeplinească condiţiile obişnuite de valabilitate a oricărei convenţii. În plus, darea în plată presupune şi unele condiţii împrumutate de la regimul juridic al plăţii propriu-zise şi de la regimul juridic al vânzării cumpărării:
– existenţa unei obligaţii valabile, pe care părțile urmăresc să o stingă;
– părţile să întrunească cerinţele de a face o plată valabilă;
– debitorul să fie proprietarului bunului dat în plată şi să aibă capacitatea de a încheia acte juridice de dispoziţie cu privire la bunurile sale.
Cu privire la efecte
– are loc stingerea obligaţiei, condiţionată de efectuarea unei plăţi valabile. NCC precizează că simpla acceptare a noii prestaţii nu liberează pe debitor: debitorul va fi liberat numai atunci când noua prestaţie este executată;
– darea în plată având ca obiect bun individual determinat produce efectul translativ de proprietate din momentul realizării acordului de voinţă (cu respectarea condiţiilor de formă pentru ipoteza unui bun imobil). În plus, conform prevederilor legale, dacă accipiens-ul a primit un bun dat în plată și ulterior este evins de un terț sau descoperă viciile ascunse ale lucrului, are de ales între a valorifica garanţia contra evicţiunii şi garanţia contra viciilor lucrului, potrivit regulilor aplicabile în materia vânzării și a solicita prestaţia iniţială şi repararea prejudiciului. Înseamnă că evingerea creditorului de către un terț/descoperirerea viciilor ascunse are drept efect caducitatea convenției de dare în plată și re-activarea vechii prestații a debitorului.
– stingerea garanțiilor și accesoriilor vechii obligații ; acest efect al dării în plată este sesizabil, NCC stipulând expres că, în respectivele cazuri determinând caducitatea convenției de dare în plată și re-activarea vechii prestații a debitorului, garanţiile oferite de terţi în legătură cu obligația inițială, nu vor renaște.

Leave a Comment