Cesiunea contractului

Home / Cesiunea contractului

Reprezinta o noutate legislativa in materia transmiterii drepturilor si obligatiilor contractuale. Din analiza art.1315 din NCC rezulta ca presupune o transmisiune inter vivos (acte intre vii) cu titlu particular a raportului juridic obligational, atat a laturii active, cat si a celei pasive a raportului juridic obligational, cu privire la un contract aflat in curs de executare.

Similar cesiunii de creanta, si cesiunea contractului presupune trei subiecte de drept: cedentul- partea din contract care isi cedeaza pozitia in contractul aflat in curs de executare, cesionarul- tertul care se substituie cedentului in respectivul contrat- si cedatul- partea din contract care isi pastreaza pozitia in contractul aflat in curs de executare.
Pentru a fi valabila o astfel de operatiune trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

• conditiile de validitate ale oricarui contract, art.1179 alin.1 NCC
• conditie de forma. Conform art.1316, consimtamantul partilor implicate trebuie sa imbrace forma juridica pentru validitatea contractului cedat. Dar daca, o anumita forma pentru contractul cedat este stabilita de parti, nu de catre lege, acesta forma nu trebuie respectat in privinta cesionarii contractului respectiv. De exemplu: partile se inteleg ca acel contract sa respecte forma autentica, dar legea nu cere forma respectiva. Contractul este valabil incheiat desi nu respecta forma autentica.
• conditia consimtamantului anticipat sau posterior al cedatului. Consimtamantul cedatului poate fi anterior, concomitent sau posterior realizarii acordului de vointa intre cedent si cesionar. In cazul unui consimtamant anticipat, cesiunea contractului va produce efecte fata de cedat doar din momentul in care o accepta – alin.1 art.1317 NCC.

In lipsa unor prevederi contractuale exprese, NCC instituie unele reguli supletive :
– art. 1318 liberarea cedentului de efectele contractului cesionat de catre contractantul cedat. In cazul in care cedentul nu a fost liberat de contractant, acesta il poate urmari pentru ipotezele in care cesionarul nu isi va executa obligatiile;
– art. 1319 contractantul cedat poate opune cesionarului toate exceptiile care rezulta din contract, cu exceptia viciilor de consimtamant;
– art. 1320 garantarea de catre cedent (chiar daca a fost liberat) a validitatii contractului respectiv.

Leave a Comment